Privacyverklaring Plants for Health

Laatst bijgewerkt: 27 mei 2024.

Welkom bij Plants for Health. Wij hechten veel waarde aan uw privacy en willen u graag informeren over hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen. In deze privacyverklaring leggen we uit welke informatie we verzamelen, waarom we dat doen en welke rechten u heeft met betrekking tot uw gegevens.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die wij met betrekking tot u verwerken wanneer u gebruik maakt van onze website en de informatie die daarop wordt aangeboden

Contactgegevens
Website: https:/plants-for-health.nl
E-mail: info@plants-for-health.nl
Adres: Stadhouderslaan 77, 3583 JE Utrecht

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij – zover van toepassing – verwerken:

 • Persoonlijke gegevens, zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Informatie die u ons vrijwillig verstrekt via (contact)formulieren, enquêtes, telefonisch of andere interactieve functies op onze website.

Social media
De website bevat links naar websites van derde partijen, waaronder Instagram. Als u op deze links klikt, zal u worden doorgeleid naar de betreffende website. Het is in dat geval mogelijk dat de website van die derde partij cookies plaatst. Wij hebben hier geen invloed op. Voor meer informatie verwijzen wij naar de privacy statements van deze derde partijen.

Webinars
Bij de registratie voor een of meer van onze webinars worden uw volledige naam en e-mailadres verzameld ten behoeve van de planning, uitvoering en opvolging van de webinars en meer specifieke communicatie.

Registratie voor Plants for Health webinars vindt plaats op een pagina van het webinar-platform Microsoft Teams dat voor elk van de webinars is aangemaakt. Elke inzameling of verwerking die hier door Microsoft Teams wordt gedaan, valt onder de verantwoordelijkheid van Microsoft Teams. Als u meer wilt weten over de aard en omvang van de gegevens die door Microsoft Teams worden verwerkt, verwijzen wij naar het privacybeleid van Microsoft Teams. Microsoft Teams is de verantwoordelijke partij aangaande de wet op de gegevensbescherming voor dat onderdeel. Na deze registratie stuurt Microsoft Teams deze informatie door naar Plants for Health om de webinars te vergemakkelijken.

Plants for Health behoudt zich het recht voor de webinars vast te leggen en deze geheel of gedeeltelijk te publiceren of beschikbaar te stellen op haar kanalen en/of kanalen van derden. Door deel te nemen aan het webinar en/of een vraag in te dienen (mondeling of schriftelijk), gaat de deelnemende persoon ermee akkoord dat hij of zij in dit verband duurzaam identificeerbaar is en stemt hij of zij in met de publicatie voor onbepaalde tijd.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
Plants for Health verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het beantwoorden van uw vraag
 • Het voeren van een administratie
 • Verzenden van onze nieuwsbrief (elke nieuwsbrief bevat een link om eenvoudig uit te schrijven)
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Voor historisch, statistische en archiefdoeleinden
 • Plants for Health verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Grondslagen van de gegevensverwerking
Als u via de website of per e-mail of anderszins informatie aanvraagt geeft u daarbij uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te gebruiken:

 • om aan uw vraag te voldoen
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Plants for Health maakt GEEN gebruik van geautomatiseerde besluitvorming die is gebaseerd op persoonsgegevens of tot stand komt met toepassing van profiling.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Plants for health bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Als de gegevens puur administratief zijn (bijv. zoals vereist door de Nederlandse Belastingdienst) geldt de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. Andere gegevens zullen worden verwijderd zodra deze niet langer functioneel zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
Plants for Health deelt persoonsgegevens aan derden uitsluitend na uw toestemming en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van uw vraag aan ons of de uitvoering van een overeenkomst met u. Verder omdat voldaan dient te worden aan een wettelijke verplichting.

Bewerkersovereenkomsten
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Plants for health blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bij een bezoek aan onze website wordt daarnaast algemene en technisch noodzakelijke en statistische informatie opgeslagen die niet te herleiden is tot een persoon. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze cookieverklaring.

Bekijken, aanpassen of verwijderen van uw gegevens
U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. U heeft ook het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Plants for Health en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u een verzoek kunt indienen om uw gegevens naar u of een andere door u geselecteerde organisatie te sturen.

Al de bovengenoemde rechten en verzoeken kunnen worden uitgevoerd door een e-mail te sturen naar info@plants-for-health.nl.

Om er zeker van te zijn dat deze verzoeken door u zijn gedaan, verzoeken wij u een kopie van uw identiteitskaart bij te voegen. Op deze kopie adviseren wij u om uw paspoortnummer, de foto, de MRZ (machine readable zone) en andere identiteitsnummers onleesbaar te maken. Dit is om uw privacy te beschermen. U ontvangt zo snel mogelijk een reactie, in ieder geval binnen vier weken.

Wij wijzen u erop dat het mogelijk is een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt deze link gebruiken: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen
Plants for Health neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste publicatie en ongeoorloofde aanpassing te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet voldoende beveiligd zijn of als u bewijs heeft van misbruik, neem dan contact met ons op via info@plants-for-health.nl.

Uw rechten
U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, waaronder het recht om:

 • Toegang te krijgen tot uw gegevens en een kopie ervan te ontvangen.
 • Onjuiste gegevens te corrigeren.
 • Uw gegevens te laten verwijderen.
 • Bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden.
 • Uw toestemming op elk moment in te trekken (indien van toepassing).

Wijzigingen in het privacybeleid
We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om eventuele wijzigingen in onze gegevensverwerkingspraktijken weer te geven. De bijgewerkte versie zal op deze pagina worden geplaatst met een bijgewerkte “Laatst bijgewerkt” datum.

Heeft u nog vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, neem dan gerust contact met ons op via info@plants-for-health.nl.